Το Τροπάριο της Κασσιανής

Το Τροπάριο της Κασσιανής

Κύριε, η που σε αμαρτίες πολλές κυλίστηκε γυναίκα ,
σαν τη θεότητά σου αισθάνθηκε, της μυροφόρου
αφού ανέλαβε το χρέος, μύρα πριν απ’ την ταφή
σου φέρει σε θρήνους οδυρμών παραδομένη.
Αλίμονο μου, Λέγω, ότι μέσα μου υπάρχει νύχτα
και οίστρος ακολασίας και ζοφερός
αμαρτίας έρωτας ασέληνος.
Δέξου μου τις πηγές των δακρύων
Συ που σε σύννεφα της θάλασσας μεταλλάσεις τα ύδατα
Κάμψου απ’ τους στεναγμούς της καρδιάς μου
Συ που τους ουρανούς κλίνεις στην άφατη μεγαλοσύνη σου.
Κι ας φιλήσω ολόγυρα τ’ άχραντα πόδια σου
κι ας τα σφουγγίσω πάλι με τους των μαλλιών μου βοστρύχους.
Αυτά που στο παράδεισο, ο θόρυβος τους το δειλινό
στα αυτιά της Εύας σαν ήχησε, απ’ το φόβο της κρύφτηκε.
Και ποιος το πλήθος να εξιχνιάσει των αμαρτιών μου μπορεί
και τις αβύσσους των δίκαιων για μένα γνωμών σου
ψυχοσώστη σωτήρα μου;
Μην τη δούλη σου παραβλέψεις Συ που αμέτρητο έχεις το έλεος.

Απόδοση : Στρατής Φάβρος

 

Το Τροπάριο της Κασσιανής

Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή,

τὴν σὴν αἰσθομένη θεότητα, μυροφόρου ἀναλαβοῦσα τάξιν,

ὀδυρομένη, μύρα σοι, πρὸ τοῦ ἐνταφιασμοῦ κομίζει.

Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι ὑπάρχει, οἶστρος ἀκολασίας,

ζοφώδης τε καὶ ἀσέληνος ἔρως τῆς ἁμαρτίας.

Δέξαι μου τὰς πηγὰς τῶν δακρύων,

ὁ νεφέλαις διεξάγων τῆς θαλάσσης τὸ ὕδωρ

κάμφθητί μοι πρὸς τοὺς στεναγμοὺς τῆς καρδίας,

ὁ κλίνας τοὺς οὐρανοὺς τῇ ἀφάτῳ σου κενώσει.

Καταφιλήσω τοὺς ἀχράντους σου πόδας,

ἀποσμήξω τούτους δὲ πάλιν τοῖς τῆς κεφαλῆς μου βοστρύχοις

ὧν ἐν τῷ παραδείσῳ Εὔα τὸ δειλινόν,

κρότον τοῖς ὠσὶν ἠχηθεῖσα, τῷ φόβῳ ἐκρύβη.

Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη καὶ κριμάτων σου ἀβύσσους

τίς ἐξιχνιάσει, ψυχοσῶστα Σωτήρ μου;

Μή με τὴν σὴν δούλην παρίδῃς, ὁ ἀμέτρητον ἔχων τὸ ἔλεος.

tropario  tiw kassianis

Στη μικρή μου δεξιοτεχνία ή σιωπηλή τέχνη Dylan Thomas (1914-1953)

Στη μικρή μου δεξιοτεχνία ή σιωπηλή τέχνη
Που ασκείται στην ακίνητη νύχτα
Όπου μόνο η σελήνη εφορμά
Και οι εραστές ξαπλώνουν
Μ’όλες τις θλίψεις τους αγκάλη
Ξενυχτώ τραγουδώντας απαλά
Όχι για φιλοδοξία ή για της μέρας το ψωμί,
Ή για κομπασμό και κολακείας εμπορία
σε από φίλντισι σκηνές
Αλλά για την καλή τη πληρωμή
Της τρυφερής καρδιάς τους

Όχι για τον περήφανο που
χώρια στέκεται άνδρα
απ’ τη σελήνη τη τρελή γράφω
σ’ αυτές απ’ το θαλασσινό αγέρι
τις σελίδες τις βρεγμένες
Ούτε για τους επιβλέποντες νεκρούς
Με τα αηδόνια τους και τους ψαλμούς
Μα για τους εραστές, που τα χέρια τους
Γύρω απ τις θλίψεις των καιρών
Αυτούς που δεν πληρώνουν σε κολακεία η μισθό
Ούτε νοιάζονται για τη δεξιοτεχνία μου ή την τέχνη

Δοκίμιο Μετάφρασης Σ.Φάβρος

Imogen Cunningham - Ruth Asawa’s Wire Baskets and Their Shadows, 1956

ένας χειμώνας ήταν και πέρασε…

ΈΛΕΥΣΙΣ - ένα ταπεινό ενδιαίτημα αθανασίας

Εικόνα

ένας χειμώνας ήταν και πέρασε/
δεν παγώσαμε για πάντα/
δεν μας έθαψαν ακόμη/
στις λασπωμένες κύστες της Ιστορίας/
μόνο τα χνώτα μας ζωγραφίζουν ευχέλαια/
στα ανοιξιάτικα παράθυρα/
τη φλυαρία των γλάρων του Χάνδακα/
διατυπωμένη δίχως ηχώ/
με ένα πνιχτό κρώξιμο/
ένα ίζημα γαλακτώδες σε μια νιτρική λεκάνη/
κάποιες στιγμές που έπλεαν στο
χωρικό τους άνεμο/
παιδιά που παίζουν κρυφτό με δεμένα μάτια/
δυνάμει πεινασμένα/
εραστές που χαϊδεύονται πρόστυχα ντυμένοι χράμια στο αγιάζι/
καταθλιπτικοί/
μια μύγα ψόφια αναποδογυρισμένη
στην ακίνητη σκόνη/
διορισμένη στο θάνατο από χειμώνα/
έτσι τελειώνει η ζωή των διαφυγόντων φίλων/
-της Αφρούλας το σπίτι πάγωσε-
με ένα βουητό των δέντρων στέγη/
του γαλάζιου ουρανού δίοδος/
της γκρίζας νύχτας άγκυρα/
δε θα σου ξαναπώ/
εκείνο το απτάλικο που θα κρέμεται σακί δίχως νότες στο ικρίωμα/
μήτε η φωνή θα βγαίνει, μήτε ο τζουράς/
να φέρνεις στροφές σε ουράνια ζεϊμπέκικα με ρακές και καρπούζι/
τη ζέστη από το χάδι φάντασμα θα αποδιώξω/

Δείτε την αρχική δημοσίευση 60 επιπλέον λέξεις

Το ιδρυτικό κείμενο του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ)

Το ιδρυτικό κείμενο του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ)

Erodotos Weblog

1. Από τους αντιπροσώπους των κάτωθι υπογραφομένων κομμάτων ιδρύεται το Εθνικόν Απελευθερωτικόν Μέτωπο της Ελλάδας (ΕΑΜ).

Εις το ΕΑΜ γίνεται ισοτίμως δεκτόν και παν άλλο κόμμα ή οργάνωσις που δέχεται τας αρχάς του παρόντος Ιδρυτικού ώς και να εργασθή δια την επιτυχίαν των σκοπών του ΕΑΜ.
Προκειμένου να γίνει δεκτή εις το ΕΑΜ οιαδήποτε οργάνωσις, δεν εξετάζεται το παρελθόν ή αι αντιλήψεις των σχετικώς με την μελλοντικήν ανασυγκρότησιν της ελευθέρας και ανεξαρτήτου Ελλάδος, αλλά η πίστις των εις την ανάγκην του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνος, η τιμιότης των απέναντι αυτού και η αποδοχή των αρχών του ΕΑΜ που περιλαμβάνονται εις το παρόν Ιδρυτικόν.

2. Σκοπός του Εθνικού Μετώπου είναι:

α) Η απελευθέρωσις του Έθνους μας από τον σημερινόν ξένον ζυγόν και η απόκτησις της πλήρους ανεξαρτησίας της χώρας μας.

β) Ο σχηματισμός προσωρινής κυβερνήσεως του ΕΑΜ αμέσως μετά την εκδίωξιν των ξένων κατακτητών, μοναδικός σκοπός της οποίας θα είναι η προκήρυξις…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 613 επιπλέον λέξεις