Η μογιλαλία της γραφής

O Κόλιας είχε μια βραδυγλωσσία κοίτα όμως πως τα έλεγε ανεπανάληπτα στα ποιήματα του, πως μετασχημάτισε τον χαμένο εαυτό. Όταν ονειρεύομαι είμαι βραδύγλωσσος, ίσως να είναι το υποσυνείδητο τραύμα που μιλά. Είμαστε όλοι κατά βάθος και κατ’ ουσίαν βραδύγλωσσοι όμως, και αυτό που λέμε τελικά είναι αυτό που μέσα από την αγωγή και την κατεύθυνση καταφέρνουμε να πούμε. Το υπόλοιπο μένει άφατο ανάμεσα σε αυτά που αρθρώθηκαν. Οπότε δεν είναι άδικο να εικάσουμε οτι υπάρχει πάντα η σκοτεινή ύλη ως τα 9/10 της ύλης. Το άρρητο που το εικάζουμε μόνο ως μεταφυσικό.

Photo by Rok Romih on Pexels.com

28Psarakis Kostas, Konstantinos Loukopoulos and 26 others1 commentLikeCommentShare