Άλλον λόγο δεν γνωρίζω

Άλλον λόγο δεν γνωρίζω από την Ελευθερία την οποία κοιτώ με δέος έξω και μέσα και δεν υπάρχει άλλος φακός για να την δω απ τη Δημοκρατία

κι άλλον λόγο να βρω δεν θα πω που αν πω θα σημαίνει πως τον λόγο στο βάθος δεν γνωρίζω

Σκέψεις για τον Δημοκρατικό Διάλογο

Σύντροφε,

Διαφωνώ με την απόφασή σου να σιωπήσεις, η Δημοκρατία και ο διάλογος είναι πεδία στα οποία υπάρχουν διαφωνίες και αν θέλεις την άποψη μου ενίοτε είναι και αναπόφευκτες. Η ένταση είναι χαρακτηριστικό του πάθους που θα πρέπει να μας χαρακτηρίζει ως το βαθμό που δεν στηρίζεται στη ακρισία την αγένεια και την αδικία. Σε προσκαλώ να αναθεωρήσεις την απόφασή σου.

Η Δημοκρατία είναι το προϊόν των ελεύθερων διαφωνιών μας και τελικά της αποσαφήνισης των θέσεων μας προς την Δημοκρατική συνισταμένη. Αυτός είναι ο λόγος του διαλόγου να καταλήξουμε παρά τις διαφωνίες μας σε μια κοινή θέση που θα μας εκφράζει κατά ένα ποσοστό μοναχά.

Υπάρχει όμως και ένα όριο μέχρις το οποίο οι συνομιλητές μας μπορούν να υποχωρήσουν στις δικές τους θέσεις για να προσέλθουν στη δική μας, και αυτό είναι το όριο της κατ’ αρχήν και καταρχάς συμφωνίας μας. Γι αυτό είναι σημαντικό να προσερχόμαστε στο διάλογο μετά από εντατική προεργασία με τον εαυτό μας και τις θέσεις που φανταζόμαστε ως κοινές καθώς και με ένα αίσθημα ευπροσηγορίας.

 

Μια Συμφωνία, Εζρα Πάουντ

Μια Συμφωνία,  Εζρα Πάουντ


Κάνω μαζί σου ανακωχή, Γουόλτ Γουίτμαν –
Σε έχω πολύν καιρό αποστραφεί.
Έρχομαι σε σένα σαν το παιδί που έχει μεγαλώσει
Έχοντας έναν ξεροκέφαλο πατέρα •
Είμαι μεγάλος πια ώστε μπορώ να κάνω φίλους.
Σύ ήσουν κείνος που έκοψε το νιο το ξύλο,
Ο Καιρός του λαξεύειν είναι τώρα.
Έχουμε αίμα κοινό κοινή τη ρίζα-
Ας ξεκινήσουν μεταξύ μας οι ανταλλαγές.

Απόδοση: Στρατής Φάβρος

 

A Pact

Ezra Pound – 1885-1972

I make truce with you, Walt Whitman—
I have detested you long enough.
I come to you as a grown child
Who has had a pig-headed father;
I am old enough now to make friends.
It was you that broke the new wood,
Now is a time for carving.
We have one sap and one root—
Let there be commerce between us.

 

2019-05-31-walt-whitman