Κι ενώ κάθε δρόμος

Η Ποίηση εκτείνεται πέρα από τα όρια του ρυθμού και της ρίμας και απευθύνεται σε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία της γλώσσας, που υπάρχουν για να περιγράφουν την ολότητα του Φαινομένου της Ζωής.

Κι ενώ κάθε δρόμος αποτελεί μόνος του ένα θαυμάσιο ταξίδι εξερεύνησης της πολύτροπης συνθήκης κάθε αποκλεισμός κάθε άρνηση μας, ισοδυναμεί με ένα ταξίδι που δεν επιχειρήθηκε.

Αυτή είναι και η μόνη πιστεύω Αρχή στην αρίφνητη περιπέτεια, ότι δεν υπάρχει Αρχή. Μια εικασία δίχως απαίτηση με την ποίηση τη μόνη Έπαρση