Διαπίστωσα αίφνης εχθές δύο κινδύνους

Διαπίστωσα αίφνης εχθές δύο κινδύνους

τον κίνδυνο να διαβάζουμε πάντα το ποίημα όπως πάντα διαβάζουμε

αψηφώντας τον ποιητή και τις προθέσεις του και όλης της Αλήθειας το πλαίσιο μοναδικό

και έναν άλλο κίνδυνο πιο μακρινό και πιο αφημερημένον

να μεταφράζουμε το ποίημα πιο ωραίο απ’ ό,τι το θέλησε ο ποιητής

κάνοντας μια μικρή δική μας αυθαιρεσία μια απειροελάχιστη πλαστογραφία

εγγράφοντας του ασύνειδα τις πιο αθώες μεταλλακτικές ιδιόχειρες προθέσεις