Ετικέτες

, ,

α΄
Τῆς θαλάσσης καλῂτερα
φουσκωμένα τὰ κύματα
‘να πνίξουν τὴν πατρίδα μου
ὡσὰν ἀπελπισμένην,
ἔρημον βάρκαν.
δ΄.
Παρά προστάτας να ‘χωμεν.
Mέ ποτέ δεν εθάμβωσαν
πλούτη ή μεγάλα ονόματα,
μέ ποτέ δεν εθάμβωσαν
σκήπτρων ακτίνες.
Ανδρεας Καλβος

Λείπει ο καθαρός λόγος
ο λόγος που δείχνει
δεν υψηγορεί μηδ΄οίεται
και στη ρητορεία δεν πνίγεται

Μα εκείνοι διαρκώς πως διαλέγανε
πλούτη κι ονόματα
σκήπτρα προστάτες κι ακτίνες;

κι ενεοί χαν απομείνει
να κοιτούν το Αμβούργο

Advertisements