Ετικέτες

, , ,

Μικρό κάντο στο Θάνατο του Πανός

Δεν είμαστ’ όλοι σύντροφοι
και ποιοι με ποιους το ξέρουν
κι αν μη πότε το μάθαμε
κακό του κεφαλιού μας
ξένοι που τριγυρνούσαμε
ξένοι που τριγυρνάμε

Ο θείος Πάνας πέθανε
θεοί του πάνω κόσμου

Στον προμηθέα ‘λπίζουμε
που ναι φτωχός του κόσμου
γιατί ο φτωχός τες ηδονές
δεν είδε μήδε έγνω
πόνο ειδέ και βάσανα
του κόσμου που ‘ναι μόνο

Του Θωμά Οβεδλάμη

Klimt

Klimt

Advertisements