Ετικέτες

, , , ,

1
Δον κιχώτης θλιμμένος πλανώμαι
στα τυχαία της τύχης περίχωρα
και τις συνοικίες της μοίρας
τον έσχατο χρόνο στο εκκρεμές
απελπισίας τε και απορίας
ηλεκτρό χτυπημένος
και τα κρυπτά υποτονθορύζων σημεία
απ’ τους ατέλειωτους γρίφους της Σφίγγας
που τη λένε και μάνα μου
και κεφάλια χίλια σε κάτοπτρ’ αινίγματα
των στιγμών μου προβάλλει.
Θωμάς Αβεδλάμης
2.
Δον κιχώτης θλιμμένος
περιπλανώμαι στα περίχωρα
της τυχαιότητας και τις συνοικείες της μοίρας
στων έσχατων χρόνων
στ’ απελπισίας κι απορίας εκκρεμές
ηλεκτροχτυπημένος
και τα κρυπτά
μουρμουρώντας σημεία
απ τους ατέλειωτους γρίφους της Σφίγγας
που τη λένε και μάνα μου
και κεφάλια χίλια σε κάτοπτρ’ αινίγματα
των στιγμών μου προβάλλει.
3.
Δον κιχώτης θλιμμένος πλανώμαι
στα τυχαία της τύχης περίχωρα
και τις συνοικίες της μοίρας
στο έσχατο χρόνο
κι απορίας τον άπορο πόρο
κεραυνόπληκτος
και τα κρυπτά
μουρμουρώντας σημεία
απ τους ατέλειωτους γρίφους της Σφίγγας
που τη λένε και μάνα μου
και κεφάλια χίλια σε κάτοπτρ’ αινίγματα
των στιγμών μου προβάλλει.

klee

Advertisements