ο πρώιμος δείκτης

Πρέπει διαρκώς να υπάρχει ένα έλλειμμα
Πρέπει διαρκώς να οδηγείσαι από κάτι
έστω κι αν αυτό το κάτι σε εξουθενώνει
σε εξουθενώνει αποκαλύπτοντας
αποκαλύπτοντας την περιφέρεια της διαδρομής σου
το βάθος και τον πλούτο της
Αυτή η εξουθένωση είναι γενεσιουργός
οντοτήτων και μορφών
είναι ο καινούργιος τόπος
που στον κεραυνόπληκτο
από τον πόνο και την απορία εαυτό
χαράσσει μόνον στα μάτια σου
όπως χαράσσει στα μάτια
μιας ασύνδετης συνοδοιπορίας μυστών
που περπατούν αλλού αλλά βιώνουν
την ίδια οιονεί μάταιη και θαυματουργή εξουθένωση
ορέγονται με δύναμη και ειλικρίνεια
μια αρετή που είναι ταυτόχρονα
άχραντη ανάγκη για την αποσαφήνιση
δίχως να έχει μεταλλαχτεί σε σταθερότητα
σταθερότητα που προσφέρει
την ηδονή μιας βέβαιης έπαρσης
αλίμονο ο πρώιμος είναι δείκτης
του διανοητικού θανάτου.

l;s;lsf;lsdkf

Nude By Christian Coigny

Advertisements