Ετικέτες

, ,

Ο κόσμος συμποσούται επίσης από λεκτικά γεγονότα τα οποία υποστασιοποιούνται στον κβαντικό χώρο του φαντασιακού

επίσης και ανεξαρτήτως το πένθος είναι μια ανηλεής επανάληψη ώσπου η μαγική φθορά της να φέρει την κάθαρση

Advertisements