Ετικέτες

, , ,

οι μελέτες σε ποσοστό 0,8-0,9 είναι προς επίρρωση της αυθεντίας της κοινότητας και επομένως
της ισχυροποίησης τους υπερδικαιώματος τους

σε ποσοστό 0,09 είναι μια προσπάθεια σύνταξης ενός σημαινόμενου
και σε 0,01 η διατύπωση του σημαινόμενου

Οι απόλυτοι αριθμοί σε όλες τις μελέτες
σε κάθε ζήτημα σε κάθε διανομή

είναι δυστυχώς ίδιοι

αγκαλιάζουν πάντα μια pons asinorum αριστοκρατία

από την εποχή του Πυθαγόρα του Τίμαιου και του Ευκλείδη

Advertisements