Ετικέτες

, , ,

Μην ασκείτε κριτική καταστρέφει την ποίηση σας
Μην ασκείτε κριτική διαταράσσει την εμπειρία
Μην ασκείτε κριτική καταστρέφει το βιωματικό ορίζοντα
Ασκείστε κριτική ερμηνεύοντας το έργο
Ασκείστε κριτική τραγουδώντας για το έργο
Ασκείστε κριτική οραματιζόμενοι
Ασκείστε κριτική μεταστοιχειώνοντας και όχι
βυσσοδομώντας
«Σ’ αυτή την κορύφωση μορφώνεται το ποίημα,
μορφώνοντας και τον ποιητή.»

bikh ejarxopoyloy

Advertisements