Μερικών τα κεφάλια κουδουνάνε από τη παραδεδεγμένη
του κόσμου όψη στο μυαλό τους φρίκη μολογάνε
στο όψη του άλλου με ρίγη στου σχήματος τους το σχήμα
σταυροκοπιούνται και υπέροχα την προοδευτική ζωή τους χαλνάνε

Είναι μια γλώσσα μ’ εμμονή σε στοιχεία του παρελθόντος
που κομίζεται ως σύγχρονη και ταυτόχρονα
ρητά δηλοί μια ανήκεστη υστέρηση.
Όπως η γλώσσα της κληρικής αριστοκρατίας,
ή η γλώσσα μιας οιονεί ποιητικής ιντελιγκέντσιας.

(Και τις δύο αυτές γλώσσες παρακολουθώ
από μια ιδιότυπη προσωπική αισθητική διαστροφή )

η άρρητη ηθική αισθητική και πολιτική μας κατάσταση
είναι πυκνή και συνθετική σε βαθμό
που να πλανά και να πλανάται.
Δεν επιθυμώ φίλους από συγκατάβαση
αλλά από ηθική και αισθητική ταύτιση.

Skaters...

Advertisements