Φυλακισμένοι ακινητούμε σκαιοί σαν από φόβο
στη σύμβαση ή και την συγκυρία στης λήθης τη φαυλότητα
σε τούτη δω την απειρία ή μιαν αφάνταστη μοναδικότητα,
θε να χαθούμε με κρίματα και μ’ανομήματα, σε μια χεσά τόπο

Ο φτωχός είτε δεν ξέρει είτε στρεβλά αποφασίζει
τι φληναφήματα τι ταξικά στρεβλά νομοθετήματα
που είναι η γνώση η ελευθερία και τα φρονήματα
στο ψέμα βουλιάζουν και στη θεωρία που νόθα απεικάζει

κι αν κάποτε βίαια αποθάνω και χαθώ
καλύτερα θα ‘ναι από στρεβλά να νουθετώ
Ναι ρε σαν τον Τσε ή τον Άρη το προτιμώ
παρά συρμένος από αρρώστια ή τον κακό σκοπό

Σ.Φάβρος (ανέκδοτο)

 ΑΡΗΣ
Advertisements