διαβάζω επιμένω στο διαβάζω, για να καθορίσω
το αισθητικό και ηθικό περιβάλλον της μοίρας μου

ο λόγος μου είναι η διαμορφούμενη οδός
είμαι ο λόγος μου και η εμμονή μου να τον καθορίσω

ότι κι αν γίνει ο κόσμος είναι αυτό που αποφάσισα να βλέπω
και από τα δικά μου τα μάτια θα σβήσει

20140605-163106-59466756.jpg

Advertisements