Ετικέτες

, , ,

Αναγκαστική Εκτέλεση

Πές τους να γκρεμίσουν τους γυμνούς μου τοίχους
τα τσιμεντένια μου θεμέλια
τα μέρη τους ως εξ αυτής
και τη ρήτρα αρπαγής

Να μου αφήσουν τη γη
Να διαγράψουν: τη γη

Μπορούν πρόζα και περιουσία κι οι δυό να σβήσουν
και ειρήνη να μ’ αφήσουν

Απόδοση : Στρατής Φάβρος

Foreclosure

Tell em to take my bare walls down
my cement abutments
their parties thereof
and clause of claws

Leave me the land
Scratch out: the land

May prose and property both die out
and leave me peace

Lorine Niedecker

http://www.poetryfoundation.org/poem/247082

Greek refugees at Aleppo (Photo: Library of Congress)

Advertisements