Θα ήθελα να ήμουν νέος άγραφος
και γυμνός να καβαλήσω αντάμα
στον ήπιο εωθινό άνεμο
μιας γκαστρωμένης άνοιξης
τη στιλπνή κόκκινη ράχη
και να ουρλιάξω

Aristide Maillol Les deux Dina, 1939 Huile sur toile, 130 x 98 cm © Adagp Paris 2014

Aristide Maillol Les deux Dina, 1939 Huile sur toile

Advertisements