Φαντάζομαι ένα κόσμο
όπου η σύμβαση είναι η Τέχνη —
Το ακραία Αγαθό
Το με εμμονή Ωραίο
Για λόγους Παραγωγικούς
Για την ευημερία σας μιλώ

marcel

Advertisements