Ετικέτες

, ,

Φωτιά και πάγος
Robert Frost

Κάποιοι λένε ο κόσμος στη φωτιά θα τελειώσει
Κάποιοι πάλι λένε πως με πάγο θα λειώσει
Μα απ΄ αυτό που από το πόθο μοιράστηκα
Μ’ αυτούς που στη φωτιά τη γνώμη έχουν, συντάχθηκα
Αλλά αν δυό είχα φορές να χαθώ
Ξέρω θαρρώ από μίσος αρκετά
Για την καταστροφή ο πάγος να πω
Είναι σπουδαίος και αυτός τη δουλειά
Να τελειώνει με τρόπο ικανό.

Μετάφραση Στρατής Φάβρος.

Fire and Ice
By Robert Frost

Some say the world will end in fire,
Some say in ice.
From what I’ve tasted of desire
I hold with those who favor fire.
But if it had to perish twice,
I think I know enough of hate
To say that for destruction ice
Is also great
And would suffice.

cropped-silena.jpg

Advertisements