έξήλθεν ούν ό ίησούς έξω φορών τον άκάνθινον στέφανον και τό πορφυρούν ίμάτιον και λέγει αύτοΐς ιδού ό άνθρωπος.

ΚΑΤΑΙΩΑΝΝΗΝ 19:5

ut cognoscatis quia in eo nullam causam invenio et purpureum vestimentum et dicit eis ecce homo
Ioannes 19:5 (Biblia Sacra Vulgata)

 

Μην αναζητείτε Αγγέλους ή Δαίμονες

Tα σπίρτα κάηκαν 

O Λύκος προσηλυτίστηκε,

Oι δε ιερείς ιερουργούν εις δόξαν
βασιλέων

Kαι οι παλιάτσοι ως όπως από
παλιά συνήθιζαν γελοίον ποιούν σε πλουσίων
αυλές

Άνθρωπον είναι

 

Τι είναι ο εαυτός καταμεσής αυτού
του αδυσώπητου ξυραφιού;

 

Ο χρόνος είναι το σχολείο της γνώσης μας,

Ο χρόνος είναι η πυρά που μας καίει.*

Imogen Cunningham - Ruth Asawa’s Wire Baskets and Their Shadows, 1956
Imogen Cunningham – Ruth Asawa’s Wire Baskets and Their Shadows, 1956
————————————————
«Time is the school in which we learn,
Time is the fire in which we burn.»

Delmore Schwartz

1913–1966

Advertisements