Ετικέτες

, , ,

Libertà vo cantando, ch’ è si cara

come sa chi per lei vita rifiuta.

Dante
( Προμετωπίδα εις τον ύμνο εις την Ελευθερίαν)

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ ΑΓΑΠΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ ΓΗ
Όλες Γυναίκες χωρίς δεν ξέρω ποια
Ο Έλληνας με τη γυναίκα γεννιέται Γλωσσικά
ΘΕΕΛΥΕΡΙΑ ΑOΜΟΡΦΙ ΠΗΓΑΑ ΝΗΡΕΗΡΙ ΚΑΙΟΝΗΣYΔI
ΛΑΣΣΑΘΑ ΗΓ
Με το τύπο του ποιητή πάλι ΓΥΝΑΙΚΑ
Ο Έλληνας ζει ερωτεύεται διανοείται
ΠΥΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΕΝΤΑ
ΑΝΟΙΞΗ ΦΥΣΗ ΖΩΗ ΛΥΣΗ
ΔΡΑΣΗ ΕΜΠΛΕΗ ΛΟΓΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΟΥΣΙΑ
Μια γυναίκα πάντα με μεθά
Σπονδή του Έλληνα στον κόσμο Η γυναίκα
Ζωής αέρα χρυσό να σκορπίζει τρυφερά
Και όμως όλα πυκνά
του ανδρικού χυδαίου μορίου που αιώνια
στην ΑΔΙΚΙΑ βουτηγμένο κυβερνά
ψέματα μου φαντάζουν θολά.
Και πάλι τη ΣΚΕΨΗ Γυρνώ
Στο Θάνατο εσένα βρίσκω, Ω ΛΗΘΗ ξανά.

Στρατής Φάβρος

 

ooooooo

 

Advertisements